Groenendijk Flex Service

Zorgeloos flexibel

Groenendijk Flex Service BV is een specialistische uitzendorganisatie voor leerkrachten in het (basis)onderwijs.

Flexibiliteit staat hoog in het vaandel!

U wilt hierbij echter het sociale aspect niet uit het oog verliezen. Lastig, zo'n situatie.

Een optimaal formatieplan is essentieel. Instroom, doorstroom en uitstroom waarborgen de kwaliteit van uw formatie. U heeft echter continu te maken met wachtgeld- en herbenoemingsverplichtingen, terwijl u juist binnen uw organisatie behoefte heeft aan flexibiliteit.

De inzet van onze flex-oplossingen stelt u in de gelegenheid om op een eenvoudige manier afwezige medewerkers te vervangen of (nieuwe) personeelsleden een tijdelijke benoeming te geven. Hierdoor kunt u onvoorziene veranderingen opvangen. Groenendijk Flex Service BV bespaart u als werkgever veel tijd.

Wij onderscheiden 3 vormen van uitzenden:

De payroll oplossing, uitbesteding formeel werkgeverschap

Groenendijk Flex Service ontvangt een payroll-aanvraag voor een klant en neemt de leerkracht op haar loonlijst. De leerkracht is geworven door de school en wordt binnen de eigen school ingezet, maar u wilt het formele werkgeverschap uitbesteden. De medewerker krijgt volledig volgens de onderwijs cao betaalt, en is daarmee een volwaardige medewerker van uw organisatie. 

GFS zendt vakmensen uit!

Wanneer een school of schoolbestuur kiest voor de uitzendoplossing, ontvangt Groenendijk Flex Service een vervangingsvraag of een vraag voor uitbreiding van de formatie. De school heeft zelf geen kandidaat. Het betreft een verzoek van minder dan twee maanden. Groenendijk Flex Service BV levert een medewerker die een uitzendcontract heeft bij Groenendijk Flex Service. De medewerker wordt bij Groenendijk Flex Service hetzelfde behandeld als een leerkracht in het onderwijs volgens de onderwijs-cao.

  • De leerkracht wordt volgens de CAO PO betaald, inclusief aanvullende looncomponenten en pensioen opbouw bij ABP.
  • Er wordt door ons veel aandacht geschonken aan professionalisering, deskundigheidsbevordering en coaching van de leerkracht, wat moet resulteren in een kwaliteitsslag onder invallers.

De oplossing voor langere termijn: detacheren 

Detacheren is gelijk aan uitzenden; alleen is hierbij de periode van de aanvraag langer dan 2 maanden.

Neem direct contact op