Groenendijk Flex Service

Onze missie en visie

GFS is een betrouwbaar en inspirerend platform voor het onderwijs. Wij garanderen een verantwoord personeelsbeleid ten behoeve van goed onderwijs. 

Sterk door kennis te delen
Dit doen we door webber te zijn. We bieden het platform voor werken in het primair onderwijs en we werken met elkaar in netwerken. We werken op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Klaarstaan voor de toekomst
Door onze schoolbesturen grip te geven op de totale kosten van vervangingen krijgt u inzicht in mogelijkheden die er op HR-gebied voor u zijn. Dit doen wij allereerst door héél goed naar u te luisteren en met elkaar te zoeken naar maatwerk. Daarnaast leveren wij onze klanten bruikbare informatievoorziening en zijn onze administratieve processen zo eenvoudig mogelijk ingericht.

Kwalitatief vernieuwend onderwijs
GFS is een inspirerend platform voor het onderwijs van waaruit nieuwe vormen van leren worden aangeboden. Hierbij maken wij gebruik van technologische middelen. We stimuleren de persoonsgerichte ontwikkeling van (potentiële) leraren en onderwijsprofessionals. Daarnaast zetten we maatschappelijke expertise in, enerzijds om antwoord te geven op de arbeidsmarktvraag en anderzijds om kwalitatief vernieuwend onderwijs te kunnen bieden.

Wij committeren ons aan het door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals doel vier: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. Een team van enthousiaste specialisten onderzoekt graag met u de mogelijkheden voor een duurzame samenwerking!